cs

.

Potřebujete cenově dostupné vozidlo? Vyberte si z naší nabídky vozidel a jejich financování. Poskytujeme nejenom krátkodobé a střednědobé pronájmy vozidel, ale i operativní leasing s možností následujícího prodeje vozidla.

Pro úspěšné uzavření smlouvy s naší společností je nezbytné, aby jste byli držitelem platného občanského a řidičského průkazu. Musíte být občan České republiky. V případě, že na občanském průkazu je uveden trvalý pobyt na městském úřadu, musíte doložit originál nájemní smlouvy, kde v současné době bydlíte.

Pokud jste vedený v bankovním nebo nebankovním registru, je nezbytné doložit k ŘP a OP v případě OSVČ živnostenský list, u Společností s ručením omezeným a Akciové společnosti je nezbytné doložit výpis z OR. U fyzických osob pracovní smlouvu, popřípadě další doklady o prokázání příjmu. V případě osob pracujících v zahraničí výpis ze zahraničního nebo českého účtu.

V případě nejasností kontaktujte našeho pracovníka, který vám sdělí, jaké konkrténí doklady budete potebovat pro uzavření smlouvy.


Nabízíme vozidla na OL pro rozvoz jídel

Chcete se stát kurýrem, a potřebujete cenově dostupné vozidlo? Vyberte si z naší nabídky vozidel a jejich financování. Poskytujeme nejenom krátkodobé a dlouhodobé pronájmy vozidel, ale i operativní leasing s možností následné koupě vozidla za předem stanovenou cenu.

Pro úspěšné uzavření smlouvy s naší společností je nezbytné, aby jste byli držitelem platného občanského a řidičského průkazu. Musíte být občan České republiky. V případě, že na občanském průkazu je uveden trvalý pobyt na městském úřadu, musíte doložit originál nájemní smlouvy, kde v současné době bydlíte.

OPERATIVNÍ LEASING

Operativní leasing představuje rychlou a snadnou cestu k novému autu. Jeho oblíbenost mezi lidmi roste především díky tomu, že jedinou požadovanou platbou je měsíční paušál. S jakými dalšími výhodami se pojí? A na co je třeba si dát naopak pozor?