cs

Stane se boj za udržitelnou mobilitu neudržitelný? Kvůli elektromobilům přijde v Evropě o práci půl milionu lidí

09.12.2021
  • Podle studie sdružení dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA přijde kvůli přechodu na elektrickou mobilitu o práci půl milionu lidí

  • Výroba elektromobilů naopak přinese nové příležitosti, ale ne v takové míře a navíc v jiném časovém období a v jiných lokalitách

  • Řešením by mohlo být zachování více druhů pohonu

Evropská komise by si přála, aby nejpozději v roce 2035 skončil v rámci EU prodej vozů vybavených spalovacím motorem. Stále ještě není jisté, zda tento krok bude opravdu schválen, přechod na elektrickou mobilitu si ale zcela určitě vyžádá transformaci velké části automobilového průmyslu. A to patrně přinese ztrátu pracovních pozic. Podle aktuální studie evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) je v ohrožení zejména sektor dodavatelů zaměřených na díly pro spalovací motory.

Ten aktuálně v Evropě zaměstnává zhruba 599 tisíc lidí. Podle zmíněné studie tento počet klesne do roku 2030 na 513 tisíc a do roku 2035 na 153 tisíc. Pokud dojde k naplnění scénáře, na jehož konci budou pouze elektromobily, pak v roce 2040 tento sektor zaměstná už jen 98 tisíc. Studie předpokládá celkový pokles o 501 tisíc pracovních míst.

Všeobecně se má za to, že náhradou budou pracovní pozice nově vzniklé právě kvůli rostoucí produkci bateriových elektromobilů. Podle studie sdružení CLEPA je zde ale několik problémů. Pracovní místa, která má vygenerovat výroba elektrických pohonů, by měla narůst do roku 2040 na 272 tisíc. V současnosti je v tomto sektoru zaměstnáno 46 tisíc lidí. Odhadovaný celkový přírůstek je 226 tisíc pozic ve srovnání s více než půl milionem pozic ztracených z produkce dílů pro spalovací motory. Zhruba 275 tisíc lidí by tak mohlo na evropském pracovním trhu zůstat bez práce.

Druhým problémem je fakt, že zhruba 70 % nově vzniklých míst díky produkci elektromobilů je vázáno na výrobu akumulátorů. V Evropě by se měla stavět řada závodů na výrobu baterií (některé by mohly vzniknout i u nás), často jde ale o projekty, které jsou zatím jen ve fázi návrhů. Sdružení CLEPA upozorňuje, že se evropské úřady v tomto směru musí spoléhat na kompenzaci v odvětí, které se na území EU teprve vyvíjí. Přechod od spalovacích motorů k elektromobilům pak bude od zaměstnanců vyžadovat také jiné dovednosti a dost bude záležet i na lokalitě.

Velkým problémem může být i časový rámec těchto změn, protože do roku 2025 CLEPA očekává nárůst pozic jak v oblasti výroby elektromobilů, tak v oblasti spalovacích motorů. Jestliže dnes oba zmíněné sektory zaměstnávají v Evropě 645 tisíc lidí, v roce 2025 to má být 747 tisíc a v roce 2030 celkem 692 tisíc lidí. Mezi lety 2030 a 2035 ale studie předpovídá dramatický propad, kdy zmizí 360 tisíc pozic u dodavatelů dílů pro spalovací motory. Podle sdružení se sice zdá, že se bavíme o době, která nastane až za devět let, jenže z pohledu vývoje nových produktů je rok 2030 doslova za dveřmi.

Česká pracovní síla v ohrožení není

Pokud se EU bude držet svých plánů na striktní přechod k elektromobilitě, pak na tuto změnu nejvíce doplatí v Německu (-121 tisíc pracovních míst), Itálii (-74 tisíc), Španělsku (-72 tisíc) a v Rumunsku (-56 tisíc). České republiky by se podle uvedené studie tato změna příliš dotknout neměla. Sektor zaměřený na díly pro spalovací motory zaměstnával v roce 2020 zhruba 41 tisíc osob a stejné množství by měla pojmout výroba dílů pro elektromobily očekávaná na našem území v roce 2040.

Podle organizace CLEPA by ale bylo ideální, kdyby EU nelpěla na bezemisní mobilitě a i po roce 2035 zachovala mix pohonných systémů umožňující hybridní pohony a využití syntetických paliv. Toto řešení by podle aktuální studie přineslo při výrazném poklesu emisí CO2 v roce 2040 také 200 tisíc pracovních míst navíc.

Podle návrhu Evropské komise by se v EU měly po roce 2035 prodávat pouze automobily s nulovou produkcí emisí naměřenou podle stávajících cyklů. Použití bateriového pohonu se tedy explicitně nenařizuje, zároveň ale podle této definice není možné vsadit na spalovací motory spalující syntetická paliva, protože taková kombinace při zachování současných metodik měření emise produkuje.