cs

Pohlídejte si povinné ručení, i když máte nepojízdný vrak nebo auto prodáváte

18.11.2022

Plánujete prodat auto. Našel se kupec, který nabídl přijatelnou cenu. Plácnete si, předáte mu klíčky, dostanete peníze, rozloučíte se a "hotovo". Jenže tím to někdy nekončí... Vynechali jste totiž jeden podstatný krok. 

Začíná to většinou nenápadně - například pokutou za parkování. Ale pozor! Na vaše staré auto. Není zaplacené povinné ručení? V tom případě se ozve Česká kancelář pojistitelů a bude vyžadovat příspěvek do garančního fondu za nepojištěný automobil. V extrémním případě může jít i o několikamiliónovou škodu. Nepravděpodobné? I to se ale může stát. A všude můžete figurovat vy a váš dávno prodaný automobil.

Možná jste nevěděli, že...

V Česku je téměř 149 000 provozovaných vozidel bez povinného ručení. O tom, jaké množství škod způsobí, vypovídají statistiky a data České kanceláře pojistitelů, které za loňský rok zaznamenaly celkem 2 612 nepojištěných škod při dopravních nehodách. V průměru tak v celé České republice na každých 10 000 registrovaných a provozovaných vozidel připadá 2,95 nepojištěných škod ročně.

Při prodeji vozu si ohlídejte převod na nového majitele. Ideálně osobně

Prodáváte auto? Zpozorněte

Při prodeji auta se doporučuje sepsat o prodeji kupní smlouvu se všemi potřebnými náležitostmi a také se dohodnout na tom, kdo nahlásí změnu majitele v registru vozidel. Pokud to neuděláte, hrozí vám často až hororové situace. Navíc je důležité si smlouvu o prodeji dobře uchovat. Bude se vám hodit právě i v případě, kdy zjistíte, že jste stále v registru vozidel, i když už počítáte s opakem.

Jaké dokumenty jsou potřeba k převodu vozidla?

 1. osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem),
 2. velký technický průkaz,
 3. malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),
 4. platná zelená karta,
 5. protokol o evidenční kontrole,
 6. uhrazený správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč,
 7. v některých případech se hradí i ekologická daň.

Problémům předcházejte

Pokud možno nepředávejte vozidlo ani doklady k vozidlu, dokud nebude vozidlo převedeno na nového vlastníka. "Nespoléhejte však na kupujícího, že za vás vše vyřídí. Převod na registru vozidel si raději zajistěte sami. Nechte si k tomu od kupujícího dodat plnou moc s ověřeným podpisem. Žádost o zápis změny vlastníka musíte podat do 10 pracovních dní. Jestliže tak neučiníte, jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až do výše 50 000 korun," říká Vladimír Krejzar, právník České kanceláře pojistitelů.

Povinné ručení nezaniká automaticky, je třeba tuto skutečnost oznámit pojišťovně

Když se přesto rozhodnete svěřit záležitost kupujícímu a ten auto nenechá v desetidenní lhůtě převést, můžete podat žádost o zápis změny vlastníka i bez jeho součinnosti. V praxi pro vás ale bude poměrně obtížné převod auta dotáhnout, pokud již k vozidlu nebudete mít veškerou potřebnou dokumentaci, zejména protokol o evidenční kontrole. Proto evidenční kontrolu s vozidlem absolvujte sami ještě před prodejem vozidla a nechte si z něj udělat úředně ověřenou kopii. Pro všechny případy.

Co musí obsahovat kupní smlouva o prodeji auta?

 1. Identifikační údaje prodávajícího a kupujícího (alespoň jméno a příjmení, datum narození, úplnou adresu bydliště),
 2. identifikaci prodávaného vozidla (uveďte minimálně dva identifikační údaje o automobilu, ideálně však SPZ, VIN i číslo velkého technického průkazu),
 3. datum prodeje,
 4. podpisy smluvních stran,
 5. kupní cenu.

Na co nezapomenout po koupi?

Jestliže jste na straně kupujícího, nezapomeňte zřídit na váš nový vůz povinné ručení. Česká kancelář pojistitelů řeší každý měsíc přes 200 autonehod, které zaviní nepojištěný řidič. "ČKP je tu sice také od toho, aby za nepojištěné řidiče případné škody kryla a poškozený tak nemusel škodu vymáhat sám, ale částku za vzniklou škodu na nepojištěném viníkovi poté vymáhá. Tyto nehody se netýkají jen promáčklých plechů, které se však v dnešní době šplhají do částek i statisíců, ale také za škody na zdraví. Ty mohou dosahovat miliónových cifer," varuje Vladimír Krejzar.

Nejezdíte? Namiřte si to do depozitu

Mnozí z nás si také neuvědomují, že porušují zákon i tím, když mají doma v garáži staré auto, se kterým už nejezdí. Myslí si totiž, že nemusí platit povinné ručení. Ale to je velký omyl. Podle zákona musí mít povinné ručení všechna vozidla registrovaná pro provoz. Tedy i ta, která nejezdí v silničním provozu.

"Každý motorista, který nechce vozidlo používat, může odevzdat značky do depozitu a odstranit ho z pozemní komunikace," radí Vladimír Krejzar. Výhodou je, že značky lze odevzdat na kterémkoli registru vozidel i mimo trvalé bydliště.

Jak správně prodat nebo koupit vozidlo. Na nejčastější chyby upozorňuje nová kampaň České kanceláře pojistitelů

Povinnost přitom dopadá i na majitele, kteří nepojízdné vozidlo rozebrali. Ti musí předložit doklad o jeho ekologické likvidaci, aby mohlo být vozidlo v registru zapsáno jako zaniklé. Pokud si není majitel vozu jistý, jestli má auto řádně pojištěné, jednoduše zadá svou registrační značku do formuláře zde.

Česká kancelář pojistitelů nově připravila atraktivní kampaň "Nenechte se strašit duchem starého auta", ve které najdete veškeré potřebné informace - například jak při prodeji či koupi automobilu správně postupovat, na jaký krok rozhodně nezapomenout nebo co by mělo být v kupní smlouvě.

Kdy může nastat problém? Příklady z běžné praxe:

 • Když nepřevedete své prodané auto na nového vlastníka. To se vztahuje i na případy, kdy auto například darujete někomu v rodině, ale zapomenete na převod v registru vozidel.
 • Když máte na zahradě či na ulici vrak nebo staré nepojízdné vozidlo, které jste neodhlásili na registru a už na něj neplatíte povinné ručení.
 • Když vám auto ukradnou a zapomenete to nahlásit na registr vozidel. Policie totiž nemá zákonnou povinnost tam krádež oznamovat, tuto povinnost má vlastník vozidla.

Česká kancelář pojistitelů nově připravila kampaň "Nenechte se strašit duchem starého auta", ve které najdete například informace, jak při prodeji či koupi automobilu správně postupovat, na jaký krok rozhodně nezapomenout nebo co by mělo být v kupní smlouvě