cs

Nové úseky dálnic D11 a D35 jsou nakonec pro některé řidiče špatnou zprávou. Hrozí dokonce pokuty

08.01.2022

Už před několika lety bylo zavedeno, že dálniční úseky v těsné blízkosti některých velkých měst jsou osvobozeny od dálničního poplatku. Vždy jde o pár kilometrů, které najdeme například i na dálnici D6 poblíž Prahy, na pražském okruhu nebo na dálnici D7. Místa, která jsou osvobozena od poplatku jsou označena příslušnou dopravní značkou s přeškrtnutou vinětou. Podobné značky byly i na částech D11 a D35 kolem Hradce Králové. Ovšem toto značení s prvním lednem v tichosti zmizelo 

Řidiči musí sledovat značky

V posledních letech si řidiči zvykli používat starší úseky D11 a D35 jako okruh města Hradce Králové. Ostatně, už před čtyřmi lety to tak pro ně s tehdejším ministrem dopravy Danem Ťokem vyjednal přímo Královehradecký kraj. Úseky od Kuklen přes Sedlice do Opatovic nad Labem totiž neměly přímou návaznost na dálniční síť a byly krátké. Jenomže to už neplatí.

Vzhledem k tomu, že byly před nedávnem zprovozněny nové úseky D11 a D35, rozhodlo se ministerstvo dopravy, že zmíněný bezplatný provoz ukončí. A tak se také stalo, ovšem bez jakéhokoliv upozornění, a to jak samotných řidičů, tak třeba kraje. Od 1. ledna bylo prostě jen upraveno dopravní značení, které nově řidičům nařizuje za jízdu zaplatit dálniční poplatek.

To se ale nelíbí jak přímo zástupcům města Hradec Králové, tak také samotnému kraji, který podle všeho znovu požádá o opětovné vyjmutí některých dálničních úseků ze zpoplatnění , zejména pak u Jaroměře, kde neexistuje obchvat.

Detailní přehled jak zpoplatněných úseků dálnic, tak těch, které jsou zdarma, najdou řidiči jak na stránkách resortu dopravy, tak také na webu Státního fondu dopravní infrastruktury. Tam jsou také vyobrazeny dopravní značky, které jednotlivé úseky označují.

Ministerstvo se pochlubilo jen s otevřením

Největší problém je v tom, že resort dopravy se ohledně D11 a D35 pochlubil jen s otevřením nových úseků. Že budou starší úseky nově zpoplatněny už ministerstvo neřeklo. Jediné, co k tomu napsalo na svém webu je následující: "Zprovoznění více než dvaceti dvou kilometrů dálnice D11 je výrazným posunem pro dokončení důležitého dálničního spojení České republiky s Polskem u obce Královec, kde se naše D11 napojí na polskou rychlostní silnici S3."

Dálnice D11 je součástí české páteřní sítě, která propojuje hlavní město s Hradcem Králové a do budoucna i s Polskem. Její význam je dle ministerstva dopravy i celoevropský. Dle mezinárodní dohody totiž náleží k evropskému dopravnímu koridoru Paříž - Moskva, který spojuje západní a východní Evropu.