cs

Na místě pro invalidy lze zaparkovat, i když jste dvacetiletý sportovec. Má to však svoje „ale“…

16.02.2022

Zákon říká, že na vyhrazeném parkovišti lze po dobu nejvýše tří minut zaparkovat i jiné vozidlo, než pro jaké je takové místo vyhrazeno. Jestli to ale platí i pro místa vyhrazená pro invalidy, mnoho řidičů netuší

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích může i jiné vozidlo, než pro jaké je konkrétní parkovací místo vyhrazeno, na takovém místě zaparkovat na dobu nepřesahující tři minuty. Takové vozidlo však nesmí omezit řidiče vozidla, pro nějž je parkoviště vyhrazeno, a nesmí ani ohrozit a omezit ostatní řidiče. Na místech vyhrazených pro tělesně postižené tak často parkují i řidiči, kteří žádné postižení nemají. Je to tedy přestupek nebo není? Mohou tam zmíněné tři minuty stát nebo nemohou? Záleží na okolnostech, a i když se to nezdá, někdy to přestupek skutečně není. Jenže z úplně jiného důvodu, než o kterém mluví výše uvedený zákon.

Mám průkazku ZTP a s parkováním na vyhrazených místech mám skutečně problém. Například v nákupních centrech tam často parkují velká SUV, ze kterých vystoupí mladá slečna se sportovní taškou přes rameno. Asi spěchá do fitness...
Petr Š.; Řidič s průkazkou ZTP, Praha (67let)

Pravidlo, že na vyhrazeném místě lze zastavit na dobu nepřesahující tři minuty, skutečně platí. Týká se například míst vyhrazených pro zásobování nebo třeba pro vozidla taxi. S parkovacím místem pro tělesně postižené řidiče to je ale jinak. Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené průkazem ZTP se toto pravidlo nevztahuje a ostatním vozidlům je tak na takovém místě zastavení a stání zakázáno. A to i na dobu kratší než tři minuty.

Jenže i přes to lze někdy na takovém místě beztrestně zaparkovat. Vyhrazené místo totiž musí být označeno jak svislým dopravním značením, tak i tím vodorovným. Pokud tedy jedna z těchto dvou značek chybí, nejedná se z pohledu zákona o vyhrazené parkovací místo a ostatní řidiči nemusí takto částečně označené místo respektovat jako místo vyhrazené pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Jenže někdy je s takovým pravidlem skutečně problém. Vodorovné dopravní značení totiž může být zapadané sněhem, listím, nebo se prostě časem mechanicky poškodí natolik, že se stane nečitelným. Je proto vhodné a ohleduplné, aby ostatní řidiči na takových místech neparkovali ani v případě, že vodorovné dopravní značení není vidět, nebo je částečně poškozené. Držitelé ZTP za podobná poškození nemohou a určitě ocení, když ostatní řidiči takové místo nechají volné.