cs

Balíček mobility: nové povinnosti pro dopravce, mzda členského státu pro řidiče

06.02.2022

Počínaje tímto týdnem platí pro dopravce a řidiče nové podmínky v rámci Balíčku mobility. Jedná se o povinnosti a oprávnění, která se dotknou administrace, dokladů i odměňování řidičů.

Dopravce je od února povinen vyplácet řidiči alespoň minimální mzdu státu, kam je řidič vysílán. Dále je pak před vysláním řidiče povinen splnit různé administrativní požadavky. Řidič má nárok na odměnu, která představuje minimální mzdu členského státu. Nově se pro něj mění rozsah dokladů, které musí mít ve vozidle a také údaje, které je povinen zadávat do záznamových zařízení.

Povinnosti dopravce

Nejpozději při zahájení jízdy musí dopravce předložit prohlášení o vyslání orgánům členského státu, na jehož území řidiče posílá.

To musí obsahovat:

  • identifikaci podnikatele v silniční dopravě, alespoň ve formě čísla eurolicence;
  • kontaktní údaje odpovědného zástupce v domovském státě
  • totožnost řidiče, adresa pobytu a číslo řidičského průkazu;
  • datum počátku pracovní smlouvy řidiče
  • předvídaný začátek a konec vyslání
  • registrační značky vozidel
  • prováděné přepravní služby (např. přeprava zboží, přeprava osob, mezinárodní přeprava, kabotáž).

Povinnosti řidičů

Během jízdy musí mít řidič u sebe:

  • prohlášení o vyslání
  • doklad o přepravách v daném státě, např. e-CMR
  • záznamy ze záznamového zařízení (tachografu). Nově je povinností řidičů, kteří mají vozidla s digitálním tachografem, zapisovat i symbol země, do níž při překročení hranic vstupují.

Nejpozději do 8 týdnů po vyslání musí dopravce zaslat požadované dokumenty ze strany státu vyslání, jako jsou záznamy z tachografu, doklady o nákladu, rozvrh pracovní doby řidiče i to, jakým způsobem byl za svoji práci odměněn.

Směrnice zdůrazňuje, že kontrolní orgány členských států EU nemohou klást na podnikatele v silniční dopravě žádné další administrativní požadavky, než jsou uvedené v dokumentu.

Jana Bartošová