cs

Informační dopis pro klienty

Informační dopis pro klienty

Vážený kliente,

vzhledem k tomu, že stoupají úrokové sazby a v souvislosti s optimalizací těchto nákladů jsme nuceni přistoupit ke změně bankovního domu.

Od 1.7.2022 veškeré následující platby zasílejte na níže uvedené číslo účtu. Variabilní symbol i nadále zůstává stejný. Pokud máte trvalý příkaz k úhradě, je nezbytné tento změnit na nové číslo účtu.

9102197001/5500

V Praze dne: 27.6.2022

                                                                                                                                                               Vedení společnosti