cs

Informační dopis pro klienty

Informační dopis pro klienty

Vážený kliente,

vzhledem k tomu, že stoupají úrokové sazby které zasahují do všech oblastí podnikatelské činnosti, tato situace se promítla i do vyšší úrokové sazby jak v bankovních domech, tak v operativních a finančních leasingách.

Rovněž se nás dotýká nedostatek nově vyrobených vozidel a průdký nárůst jejich cen. Všechny tyto aspekty přispívají ke snížené poptávce. Mění se i výše akontace, kterou dnes skládáte při uzavírání úvěru na vozidlo, popřípadě řešíte operativní leasing. Stávající inflace a rozhodnutí ČNB o zvýšení úrokových sazeb bohužel nepřispívá ke stabilitě služeb v oblasti automotive.

S ohledem na všechny tyto skutečnosti jsme nuceni i my úměrně zvyšovat poplatky za služby které poskytujeme včetně výše kauce a jejich plateb za vozidlo. 

Věříme, že se v průběhu následujících dvou let ekonomická situace stabilizuje a naše služby se stanou tak dostupnější pro širokou veřejnost.

V Praze dne: 20.7.2022

                                                                                                                                                               Vedení společnosti