.

Doba vyřízení žádostí

Doba zpracování je uvedena v pracovních dnech a začíná běžet nejdříve v okamžiku dodání všech potřebných podkladů pro vyřízení požadavku. V době zpracování žádosti je nutné zohlednit průměrnou dobu 24 hodin (v pracovní dny) než se dostane vaše žádost na řadu ke zpracování.

Kalkulace předčasného ukončení

14 dnů

Odeslání kopií dokumentů ze smlouvy

7 dnů

Odeslání výpisu došlých plateb

7 dnů

Platební prázdniny

Žádost o platební prázdniny může být podána pouze v případě, že klient má uhrazeny veškeré splátky za vozidlo

7 dnů

Převod smlouvy

Žádost o převod smlouvy na jinou fyzickou nebo právnickou osobu lze podat pouze v případě, pokud má klient uhrazeny veškeré splátky za vozidlo 

7 dnů

Převod smlouvy - EXPRES

Žádost o převod smlouvy na jinou fyzickou nebo právnickou osobu lze podat pouze v případě, pokud má klient uhrazeny veškeré splátky za vozidlo

2 dny

Uvolnění pojistného plnění (devinkulace)

4 dny

Vrácení přeplatku

Vrácení přeplatku může klient uplatnit pouze v případě, že má uhrazeny všechny splátky za vozidlo

14 dní

Zaslání zelené karty nebo jiného dokladu k pojištění vozidla

4 dny

Odpuštění penále

Žádost může klient podat pouze v případě, že má uhrazeny všechny splátky za vozidlo.

14 dní

Ostatní administrativní úkony

10 dní

Poplatky-pokuty-správní řízení

Registrace, STK, přepisy

Účtované poplatky, penále, pokuty, přepisy vozidel ,atd.

Přepis vozidla

Evidenční kontrola, zápis do registru vozidel

2 900 Kč

STK

Technická kontrola vozidla

3 000 Kč

Dálniční známka

1 500 Kč

Silniční daň

Dle stáří vozidla. Vždy účtujeme jednou za rok podle předpisu stanovenou státem

0 Kč

Pokuty, penále, úroky, poplatky

Poplatek 

za první vystavení upomínky

350 Kč

Poplatek

za druhé a třetí vystavení upomínky

500 Kč

Poplatek za dohledání platby

Dohledávání plateb při neuvedení variabilního symbolu, či zaslání na jiný bankovní účet společnosti než je uvedeno ve smlouvě

300 Kč

Úroky z prodlení

Zákonnem stanovené úroky

8,5% p.a.

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta stanovená v podmínkách smlouvy

300 Kč/den

Poplatek za zpracování a úhradu pokuty z provozu vozidla

jedná se o administrativní poplatek za zpracování a úhradu pokut spojenou s provozem vozidla, které klient užívá a provozuje

500 Kč

Sankce za neuhrazení pokut spojených s provozem vozidla

V případě, že klient neuhradí státem vystavené správní pokuty spojené s provozem vozidla ( překročení rychlosti, špatné parkování, atd.) a to do 14 dní od jejich vystavení, je za každou nezaplacenou pokutu účtována sankce ve výši:

1 000 Kč

Poplatek za zpracování kalkulace

Poplatek za zpracovnání ceny vozidla k předčasnému ukončení smlouvy

Aktuální zústatek ceny vozidla vyplývající ze sluvní dokumentace

2 000 Kč

Zabavení vozidla v Praze

Zabavení vozidla z důvodů neplacení splátek či jiných platebních povinností

5 000 Kč

Zabavení vozidla mimo Prahu na území ČR

Zabavení vozidla z důvodů neplacení splátek či jiných platebních povinností 

10.000 Kč

Zabavení vozidla v zahraničí

Zabavení vozidla z důvodů neplacení splátek či jiných platebních povinností

Cena za zabavení neobsahuje další možné nespecifikované náklady spojené se zajištěním vozidla

30.000 Kč

Převod Smlouvy

Pokud má žadatel uhrazeny veškeré závazky vúči společnsti, je převod smlouvy zpoplatněn jednorázovým poplatkem

2 000 Kč