.

Doba vyřízení žádostí

Doba zpracování je uvedena v pracovních dnech a začíná běžet nejdříve v okamžiku dodání všech potřebných podkladů pro vyřízení požadavku. V době zpracování žádosti je nutné zohlednit průměrnou dobu 24 hodin (v pracovní dny) než se dostane vaše žádost na řadu ke zpracování.

Kalkulace předčasného ukončení

14 dnů

Odeslání kopií dokumentů ze smlouvy

7 dnů

Odeslání výpisu došlých plateb

7 dnů

Platební prázdniny

Žádost o platební prázdniny může být podána pouze v případě, že klient má uhrazeny veškeré splátky za vozidlo

7 dnů

Převod smlouvy

Žádost o převod smlouvy na jinou fyzickou nebo právnickou osobu lze podat pouze v případě, pokud má klient uhrazeny veškeré splátky za vozidlo 

7 dnů

Převod smlouvy - EXPRES

Žádost o převod smlouvy na jinou fyzickou nebo právnickou osobu lze podat pouze v případě, pokud má klient uhrazeny veškeré splátky za vozidlo

2 dny

Uvolnění pojistného plnění (devinkulace)

4 dny

Vrácení přeplatku

Vrácení přeplatku může klient uplatnit pouze v případě, že má uhrazeny všechny splátky za vozidlo

14 dní

Zaslání zelené karty nebo jiného dokladu k pojištění vozidla

4 dny

Odpuštění penále

Žádost může klient podat pouze v případě, že má uhrazeny všechny splátky za vozidlo.

14 dní

Ostatní administrativní úkony

10 dní